Polynésie

Tuamotus Takaroa 029 Tuamotus Takaroa 044 IMG_0012 Teavaora 2 005 Teavaora 2 010 Teavaora 2 012 rangiroa 004 rangiroa 005 rangiroa 032 Rangi 2 002 Rangi 2 003 Rangi 2 011 Rangir motu 028 Rangir motu 037 Rangir motu 040 Rangir motu 052 MOOREA 1 MOOREA 1 MOOREA 1 moorea2 moorea2 moorea2 moorea2 moorea2 moorea2 moorea2